műtárgy.hupont.hu

ezen az oldalon a megunt dolgaimat rakom fel, ha valami érdekel, kérlek irj a csigabor (kukac) hotmail.com -ra. Amennyiben érdekel burma és tárgykultúrája, látogasd meg a www.mandalay.hu -t is.

szerző cím kiadó évszám kategoria oldal ár

8000 Germanizmus Terra 1983 Német nyelv 370 600

Acta medica Akadémiai 1959 Orvosi 357 400

Akadémiai kislexikon A-K Akadémiai 1989 Lexikon 1048 1500

Allergy in Theory and practice Saunders 1947 Orvosi 572 600

Angol Életrajz Zrinyi Miklósról Zrinyi 1987 Történelem 469 1500

Az angyal válaszol Typofot Én Ezotéria 422 1200

Árpád-kori legendák és intelmek Szépirodalmi 1987 Történelem 130 1200

Asthma Academic Press 1973 Orvosi 324 700

Az atyák bölcsessége vizöntö 1991 Ezotéria 148 700

A barokk Corvina 1987 Művészet 306 500

Bethlen Gábor emlékezete Európa 1980 Történelem 643 800

Biblia magyarázatokkal és képekkel Bijbel kiosk Én vallás 617 1000

Biblia - válogatás a vizsolyi bibliából Európa 1986 vallás 923 600

Bibliai képeskönyv Miok 1987 vallás 215 600

Bibliai kislexikon Kossuth 1984 vallás 244 500

A bűvös tükör Magvető 1984 Néprajz 541 1000

Buda visszafoglalásának emlékezete 1686 Európa 1986 Történelem 601 1600

Csoportlélektan Gondolat 1980 Pszichológia 732 1500

Diagnosis and treatment of bronchal asthma Williams 1946 Orvosi 324 700

Az egzisztencializmus Gondolat 1984 Művészet 415 500

Élet az ember előtt Gondolat 1985 Állatok 226 800

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Iskolájának évkönyve 1972-73 saját 1973 Évkönyv 68 300

EQ - Érzelmi inteligenciateszt Reagál 1997 Pszichológia 120 600

Erdély története Akadémiai 1988 Történelem 1945 4000

Az eredeti Bhagavad-Gita Bhaktivedanta 1989 vallás 978 1000

Esztétikai ABC Kossuth 1977 filozófia 262 500

Etikai kislexikon Kossuth 1984 filozófia 232 400

Fejezetek a szexualitás történetéből Gondolat 1986 Erotika 266 500

Feliratos falvédők Corvina 1987 Néprajz 99 1500

Franczia tükör Magvető 1987 Történelem 668 800

Galaktika 57 Kozmosz 1985 Sci-fi 127 300

Galaktika 59 Kozmosz 1985 Sci-fi 127 300

Galaktika 60 Kozmosz 1985 Sci-fi 127 300

Gilgames Kriterion 1986 Irodalom 296 800

Görög -magyar újszövetségi szótár saját Én vallás 176 800

Guiness rekordok könyve 1989 Vianco 1988 Évkönyv 318 800

Hazai tudósítások Magvető 1985 Történelem 547 800

Helyesírási kéziszótár Akadémiai 1994 Nyelvttan 687 800

Helyesírási kéziszótár Akadémiai 1992 Nyelvttan 687 800

The holy Bible Catholic truth 1966 vallás 993+257 400

Horthy István repülő főhadnagy és kora RMC 1988 Történelem 467 500

Jókai -kódex XIV - XV század Akadémiai 1981 Történelem 355 4500

Képes Krónika Európa 1986 Történelem 559 700

A keresztény művészet lexikona Corvina 1988 Művészet 324 2500

A kisérleti társadalomlélektan főárama Gondolat 1981 Pszichológia 540 1200

Kis etológia Gondolat 1980 Állatok 129 700

Kortárstanulmányok a logikaelmélet kérdéseiről Gondolat 1985 filozófia 606 1200

A kutatás Sri Krsna a valóság, a gyönyörű után Sharanagati 1989 vallás 156 600

Langenscheidts Deutsch Hebräisch Langenscheidt 1980 szótár 823 8000

Lateinisch- Deutsch, Deutsch-Lateinisch Langenscheidt 1984 szótár 1036 400

Léleküdítő azaz szellemi kincsestár Háttér 1996 Irodalom 600

Lotharingiai Károly hadinaplója Buda visszafoglalásáról 1686 Zrinyi 1986 Történelem 533 2500

Magyar értelmező kéziszótár I-II Akadémiai 1992 Lexikon 1550 2500

Magyar szinonimaszótár Akadémiai 1983 Nyelvttan 593 2500

Mauzóleum Bölcsész-index 1987 Pszichológia 449 1700

Modern költők - külföldi antológia Élet irodalmi Én Vers 478 2500

Módszer, történelem, egyén - válogatás Jean-Paul Sartre filozófiai irásából Gondolat 1976 filozófia 507 1000

Mohács emlékére Európa 1987 Történelem 279 800

Művészetpszichológia Gondolat 1983 Pszichológia 627 1000

Nem csak munkával él az ember Gondolat 1986 Pszichológia 245 800

Német feladatgyüjtemény a középfokú nyelvvizsgához Tankönyvkiadó 1985 Német nyelv 172 400

Népességrobbanás - egyke téka 1982 Szociológia 299 400

Nostradamus - beteljesült jóslatok Oraculum 1991 Ezotéria 48 500

Novum Testamentum Graece et latine United Bible 1969 vallás 670 2000

Ókori Lexikon Dem-L Könyvértékesítő 1985 Történelem 601 3000

Országos Reuma és fizioterápiás Intézet jubileumi évkönyv 1931-1971 saját 1971 Évkönyv 455 800

Osztropoli Herschel ostora Közgazdasági 1983 Néprajz 140 400

Parmenidész, Empedoklész töredékek Gondolat 1983 filozófia 170 1500

Popul vuh A Maja-kicse indiánok szent könyve Helikon 1984 Ezotéria 205 1000

Pszichiátria és emberkép Gondolat 1986 Pszichológia 444 1200

Pszichológiai alapfogalmak kis enciklopédiája Tankönyvkiadó 1987 Pszichológia 203 400

Rajk Per Ötlet 1989 Történelem 249 400

A rokokó Gondolat 1986 Művészet 423 500

Synonymwörterbuch Bibliographisches Institut 1975 Német nyelv 643 1200

Századok évfolyam 1904 MTT 1904 Történelem 1046 6000

Szerelem Helikon 1990 Irodalom 95 400

Szociálpszichológia Gondolat 1984 Pszichológia 636 1500

Sztálin - az igazat, csakis az igazat! Magyar Hirlap 1988 Történelem 219 400

A tejút fiai - tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról Európa 1980 Néprajz 468 1800

Török hadak magyarországon Panoráma 1984 Történelem 238 1500

Új idők lexikona I-XXII, XXIV Singer és Wolfner 1939 Lexikon 9000


Válogatás Kálvin János műveiből Református Zsinat 1980 vallás 260 700

A vértes turistatérképe Cartographia Én Útikönyv 300

Vétessék ki szóló szivem Gondolat 1979 Néprajz 462 2000

Világ világa, virágnak virága... Ómagyar Mária siralom Európa 1986 Irodalom 75 600

Winkler kódex 1506 Akadémiai 1988 Történelem 771 5000

Ábel-Zsuzsanna Képes bibliai lexikon Minerva 1987 vallás 181 500

Ágh Attila A német ideológia történetfelfogása Akadémiai 1976 filozófia 219 1000

Alföldy László 33 sakklecke Sport 1983 Sport 250 900

Ancsel éva Éthosz és történelem Kossuth 1984 filozófia 135 500

Ancsel éva Etikai tanulmány a tudásról és a nemtudásról Kossuth 1986 filozófia 165 500

Ancsel éva Százkilencvennégy bekezdés az emberről Kossuth 1987 filozófia 79 400

an-Nefzawi Muhammad Az illatos kert Medicina 1987 Erotika 317 800

Antal László A hatodik mondatrész Magvető 1985 Nyelvttan 140 300

Arany János költeményei Helikon 1983 Vers 1241 600

Aronson, Pratkanis A rábeszélőgép Ab ovo 1992 Pszichológia 198 1600

Attenborough David Az élő bolygó Novotrade 1989 Állatok 316 1200

Auerbach Erich Mimézis Gondolat 1985 Irodalom 550 1600

Aurby Octave Napoleon magánélete Kentaur 1987 Történelem 458 500

Babits Mihály Dante- Isteni szinjáték Szépirodalmi 1986 Irodalom 611 800

Bacon Francis Esszék Európa 1987 filozófia 310 1000

Bajtala-Marczinek-Pető Római tál Mezőgazdasági 1987 Gasztronómia 108 500

Bakonyi Péter Téboly, terápia, stigma Szépirodalmi 1984 Pszichológia 503 600

Bakos Ferenc Idegen szavak és kifejezések szótára Akadémiai 1994 Nyelvttan 843 1200

Baktay Ervin A csillagfejtés könyve fénymásolt Ezotéria 346 500

Bakunyin Mihail Államiság és anarchia Gondolat 1984 filozófia 439 1200

Bakunyin Mihail Gyónás Európa 1983 Szociológia 289 1000

Bánátiné-Bartha-Fülei-Szántó Spanyol nyelvkönyv I Tankönyvkiadó 1987 Spanyol nyelv 536 500

Baross Géza A prédikáció dinamizmusa Református Zsinat 1970 vallás 182 700

Barth Karl Ember és embertárs Európa 1990 filozófia 144 1600

Bartlett F. C. Az emlékezés Gondolat 1985 Pszichológia 431 2200

Béládi László, Krausz Tamás Életrajzok a bolsevizmus történetéből Elte Ájk 1987 Történelem 323 400

Béládi László, Krausz Tamás Sztálin Láng Én Történelem 292 500

Benseler Griechisch-Deutsch Wörtetbuch Enzyklopedie 1985 szótár 880 3500

Berkeley George Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről és más irások Gondolat 1985 filozófia 688 2000

Bessenyei György A holmi Akadémiai 1983 Irodalom 388 900

Bessenyei József A Héttorony foglya Helikon 1986 Történelem 115 300

Bíró András Kutyasport Sportpropaganda 1987 Állatok 139 500

Biró-Borbély-Csizmadia-Hatvani Ein Wort gibt das andere Tankönyvkiadó 1986 Német nyelv 276 400

Bizám György, Herczeg János Sokszínű logika Műszaki 1985 Matematika 436 800

Black David Állatcsodák Helikon 1987 Állatok 203 1200

Blok Alekszandr A cári hatalom végnapjai Európa 1987 Történelem 153 500

Bok Sissela Hazugság Gondolat 1983 Pszichológia 430 500

Bolberitz Pál Isten ember vallás Ecclesia 1981 vallás 421 500

Boll Franz, Bezold Carl Csillaghit és csillagfejtés Helikon 1987 Ezotéria 106 900

Borovicka V. P. Hires politikai merényletek Európa 1979 Történelem 323 400

Botvinnik Mihail 100 válogatott játszma Sport 1982 Sport 332 1200

Bradányi Iván Barbara Streisand Editio Musica 1990 Zene 186 300

Braine John Hogyan irjunk regényt Európa 1986 Irodalom 148 400

Braudel Fernand Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus XV-XVII század Gondolat 1985 Történelem 611 2500

Brautigan Richard Pisztrángfogás Amerikában Európa 1983 Irodalom 266 600

Brencsán János Orvosi szótár Terra 1972 Orvosi 458 800

Bright John Izrael története Református Zsinat 1983 Történelem 539 1000

Brohn Penny A szelid gyógymód - szemben a rákkal Park 1989 Orvosi 173 700

Bronowski Jacob A természet logikája Európa 1986 filozófia 79 600

Brunton Paul Egyiptom titkai Háttér 1991 Régészet 255 1800

Buber Martin Én és te Európa 1991 filozófia 177 1500

Budai Gergely dr Az újszövetség története Református Zsinat 1980 vallás 178 400

Buzsáki György dr. Az állatok tanulása Natura 1984 Állatok 142 700

Chesterton, Gilbert K. Igazságot! Az örökkévaló ember Szent István Társ. 1985 vallás 428 800

Churchill Wiston S. A második világháború I-II Európa 1989 Történelem 644+773 1800

Commager H. S. A második világháború története Holnap 1991 Történelem 436 900

Corsani Bruno, Ricca Paolo Péter és a pápaság Református Zsinat 1980 vallás 107 700

Crick Francis Az élet mikéntje Gondolat 1987 filozófia 164 400

Cutting Susan A Hitler-Bunker Ligaria 1995 Történelem 136 500

Csáky Károly Hallottátok-e már hírét? Madách 1987 Néprajz 245 900

Csányi Vilmos Agresszió az élővilágban Natura 1986 Állatok 194 600

Csató, Jemnitz, Gunst, Márkus Egyetemes történelmi kronológia Tankönyvkiadó 1986 Történelem 779 1000

Dalfen J. Marcus aurelius ad se ipsum libri xii Trubner 1979 Történelem 176 2000

Deighton Len Vadászrepülők- az angliai légi csata története Európa 1995 Történelem 306 400

Derogy Jacques, Carmel Hesi Szupertitkos Izrael Akadémiai 1991 Történelem 247 900

Deursen A. van dr.. A biblia világa képekben Evangéliumi Én vallás 127 400

Diószegi István A Ferenc Józsefi kor nagyhatalmi politikája Kossuth 1987 Történelem 168 300

Dosztojevszkij Aus einem Totenhause Piper 1922 Német 307 800

Dosztojevszkij Die Brüder Karamasoff II Piper 1918 Német 780 500

Dosztojevszkij Megmételyezettek II Révai Én Irodalom 399 600

Dosztojevszkij Werdejahre 1 Insel 1921 Német 501 500

Duby Georges A lovag, a nő és a pap Gondolat 1987 Történelem 349 900

Dümmerth Dezső A két Hunyadi Panoráma 1985 Történelem 278 800

Dümmerth Dezső Álmos, az áldozat Panoráma 1986 Történelem 134 800

Durell Gerald és Lee Durell a Szovjetunióban Gondolat 1989 Útikönyv 214 700

Eckhardt Sándor Magyar -francia kéziszótár Akadémiai 1987 szótár 1082 900

Eke Károly dr. Utazás az agy körül Medicina 1981 Orvosi 524 400

Előd István Vallás és egyház Szent István Társ. 1981 vallás 349 400

Engelmann Bernt Poroszország Gondolat 1986 Történelem 464 500

Erdei László Az Ítélet dialektikus logikai elmélete Akadémiai 1971 filozófia 785 1500

Esterházy Péter Bevezetés a szépirodalomba Magvető 1986 Irodalom 717 1000

Faluba Zoltán A méhanya nevelése Mezőgazdasági 1987 Mezőgazdaság 200 4500

Fanon Frantz A föld rabjai Gondolat 1985 filozófia 299 1000

Farkasfalvy Dénes Testté vált szó Prugg 1988 vallás 205 500

Fekete Ferenc, Holcsa László Légy szép, erős egészséges Penna 1987 Sport 237 900

Feuerbach Ludwig A kereszténység lényege Akadémiai 1983 filozófia 518 1500

Feymann Richard A fizikai törvények Magvető 1983 Tudomány 290 400

Filipp G. Allergologie I Werk 1980 Orvosi 580 1000

Finley Moses I. Odüsszeusz világa Európa 1985 Történelem 306 700

Fisichella Domenico A politikatudomány alapvonalai ICP 1994 Politika 334 1300

Flavius Josephus Apión ellen avagy a zsidó nép ősi voltáról Helikon 1984 Történelem 136 1000

Flavius Josephus A zsidó háború Bibliaiskolák 1990 Történelem 556 800

Flavius Josephus A Zsidók története Gondolat 1983 Történelem 626 900

Friedenthal, Richard Luther élete és kora Gondolat 1983 vallás 636 600

Fritsche Helga Macskák Gondolat 1988 Állatok 65 600

Fügedi Erik "Könyörülj, bánom, könyörülj..." Helikon 1986 Történelem 142 300

Gaál istván Természettudományi koholmányok Maecenas 1987 Tudomány 428 700

Galántai József Az első világháború Gondolat 1988 Történelem 541 1400

Gáldi László Magyar - spanyol szótár Terra 1987 szótár 726 1500

Gáldi László Orosz-magyar kéziszótár Akadémiai 1987 szótár 1116 1000

Galland Adolf 104 légigyőzelem Hungavia 1991 Történelem 252 900

Gallo Max A gyilkosok éjszakája Európa 1986 Történelem 321 300

Gecse Gusztáv Bibliai történetek Kossuth 1981 vallás 400 300

Gecse Gusztáv Vallástörténet Kossuth 1980 vallás 255 350

Generál Tibor Allah serege Zrinyi 1987 Történelem 229 400

Gergely Albert Árgilius historiája Szépirodalmi 1986 Irodalom 119 1000

Gergely Jenő A pápaság története Kossuth 1982 Történelem 454 1000

Gergelyi, Dési, Serény dr Francia nyelvkönyv 2 Tankönyvkiadó 1979 Francia nyelv 407 700

Gerics József A korai rendiség Európában és Magyarországon Akadémiai 1987 Történelem 332 4500

Glasenapp Helmuth von Az öt világvallás Gondolat 1987 vallás 517 1000

Goebbels Joseph Napló Dunakönyv 1994 Történelem 457 1200

Goethe Faust Európa 1986 Irodalom 666 500

Goethe Faust - die Tragödie i-II Reclam 1983 Német 158+256 500

Görgey Gábor Vadászszőnyeg Maecenas 1988 Irodalom 231 300

Guardini, Romano Az úr Szent István Társ. 1986 vallás 599 1200

Gurevics A. Ja. A középkori népi kultúra Gondolat 1987 Néprajz 441 1500

Gustafsson Lars Egy méhész halála Európa 1984 Irodalom 119 400

Györffy István Nagykunsági króniika saját 1984 Történelem 151 1800

Györkösy - Kerányiné Görög nyelvkönyv Tankönyvkiadó 1987 Görög 292 2000

Hajková Mária Vadból, halból, gombából készült ételek Madách 1988 Gasztronómia 230 1000

Halász Előd A német irodalom története Gondolat 1987 Német nyelv 948 1200

Halász Előd Német-magyar kéziszótár Akadémiai 1987 szótár 774 1300

Halász Előd Német-magyar kéziszótár Akadémiai 1991 szótár 774 1300

Halm Heinz Die islamische Gnossis Artemis 1982 filozófia 406 4000

Hamann, Brigitte Rudolf-a trónörökös és lázadó Árkádia 1990 Történelem 552 600

Hankiss Ágnes Csak az élet Széchényi 1989 Irodalom 146 400

Hankiss Elemér Diagnozisok Magvető 1982 Szociológia 304 300

Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell Magvető 1985 Szociológia 693 900

Hársing László A filozófiai gondolkodásFichtétől Gadamerig II KTF 1991 filozófia 268 1200

Heckmann otto Csillagok, kozmosz világmodellek Gondolat 1983 Tudomány 396 700

Hein Christoph Meghívás polgári lever-re Európa 1986 Irodalom 172 400

Hernádi Gyula Fantomas magvető 1985 Irodalom 291 300

Hermann Imre Az ember Ősi ösztönei magvető 1984 Pszichológia 610 600

Hölderlin Friedrich Gedichte Pantheon Én Német nyelv 194 800

Horánszky Lajos Tisza István és kora I Tellér 1994 Történelem 723 1000

Horthy Miklós Emlékirataim Európa 1990 Történelem 418 1900

Hott Edwin P. Göring és a Luftwaffe Victoria 1994 Történelem 199 700

Hóvári János A hűtlen Dobó Helikon 1987 Történelem 124 300

Huizinga A középkor alkonya Helikon 1982 Történelem 334 1200

Huszár Gál A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok MTA 1986 vallás 3000

Jankovic Milorad Maros menti ének Európa 1977 Irodalom 536 500

Jaspers Karl Bevezetés a filozófiába Európa 1987 filozófia 173 1200

Jékely Endre Fogakkal és karmokkal Natura 1986 Állatok 294 500

Jókai Anna Szegény sudár Anna Szépirodalmi 1989 Irodalom 438 500

Jólesz Károly dr. Zsidó hitéleti kislexikon saját 1987 vallás 262 2000

József Attila költeményei Helikon 1985 Irodalom 429 500

József Attila Összes versei és műfordításai Cserépfalvi Én Irodalom 530 1500

Juhani Nagy János Michael Jackson Laude 1989 Zene 243 500

Jung Carl Gustav Válasz jób könyvére Akadémiai 1992 filozófia 137 1000

Kafka Franz Az átváltozás - Die Verwandlung Európa 1987 Irodalom 215 900

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 3
Tegnapi: 4
Heti: 3
Havi: 29
Össz.: 5 414

Látogatottság növelés
Oldal: Könyvek
műtárgy.hupont.hu - © 2008 - 2019 - mutargy.hupont.hu

A HuPont.hu weblap készítés gyerekjáték! Itt weblapok előképzettség nélkül is készíthetőek: Weblap készítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »